5 Esquinas
TUBO PVC 40 mm x 3 Mt - 1.8 mm TUBO PVC 40 mm x 3 Mt - 1.8 mm
TUBO PVC 40 mm x 3 Mt - 1.8 mm
USD 4,25
15% descuento Creditel USD 3,61
50999
5 Esquinas
TUBO PVC 40 mm x 3 Mt - 3,2 mm TUBO PVC 40 mm x 3 Mt - 3,2 mm
TUBO PVC 40 mm x 3 Mt - 3,2 mm
USD 9,30
15% descuento Creditel USD 7,91
50320
5 Esquinas
TUBO PVC 50 mm x 3 Mt - 1.8 mm TUBO PVC 50 mm x 3 Mt - 1.8 mm
TUBO PVC 50 mm x 3 Mt - 1.8 mm
USD 5,50
15% descuento Creditel USD 4,68
50229
5 Esquinas
TUBO PVC 50 mm x 3 Mt - 3.2 mm TUBO PVC 50 mm x 3 Mt - 3.2 mm
TUBO PVC 50 mm x 3 Mt - 3.2 mm
USD 12,00
15% descuento Creditel USD 10,20
50321
5 Esquinas
TUBO PVC 63 mm x 3 Mt - 3.2 mm TUBO PVC 63 mm x 3 Mt - 3.2 mm
TUBO PVC 63 mm x 3 Mt - 3.2 mm
USD 15,10
15% descuento Creditel USD 12,84
50322
5 Esquinas
TUBO PVC 75 mm x 3 Mt - 1.8 mm TUBO PVC 75 mm x 3 Mt - 1.8 mm
TUBO PVC 75 mm x 3 Mt - 1.8 mm
USD 10,60
15% descuento Creditel USD 9,01
50234
5 Esquinas
TUBO PVC 75 mm X 3 Mt - 2.5 mm TUBO PVC 75 mm X 3 Mt - 2.5 mm
TUBO PVC 75 mm X 3 Mt - 2.5 mm
USD 14,25
15% descuento Creditel USD 12,11
22826
5 Esquinas
TUBO PVC 100 mm x 3 Mt - 1.8 mm TUBO PVC 100 mm x 3 Mt - 1.8 mm
TUBO PVC 100 mm x 3 Mt - 1.8 mm
USD 12,50
15% descuento Creditel USD 10,63
50245
5 Esquinas
TUBO PVC 100 mm x 3 Mt - 3.0 mm TUBO PVC 100 mm x 3 Mt - 3.0 mm
TUBO PVC 100 mm x 3 Mt - 3.0 mm
USD 22,00
15% descuento Creditel USD 18,70
51909
5 Esquinas
TUBO PVC 110 mm x 3 Mt 3 mm TUBO PVC 110 mm x 3 Mt 3 mm
TUBO PVC 110 mm x 3 Mt 3 mm
USD 24,00
15% descuento Creditel USD 20,40
50239
5 Esquinas
TUBO PVC 110 mm x 6 Mt - 1.8 mm TUBO PVC 110 mm x 6 Mt - 1.8 mm
TUBO PVC 110 mm x 6 Mt - 1.8 mm
USD 24,82
15% descuento Creditel USD 21,10
50241
5 Esquinas
TUBO PVC 160 mm x 3 Mt - 3.2 mm TUBO PVC 160 mm x 3 Mt - 3.2 mm
TUBO PVC 160 mm x 3 Mt - 3.2 mm
USD 40,00
15% descuento Creditel USD 34,00
50240